Wie zijn we?

Op 28 september 2006 gingen we van start met onze vzw.
Het SVK werd vanaf 1 mei 2007 erkend en gesubsidieerd door
Wonen Vlaanderen.

SVK Hageland vzw is opgericht vanuit vier OCMWs, namelijk:

Sinds 2009 is onze samenwerking van OCMW’s uitgebreid met een vijfde OCMW, namelijk:

In 2016 werd het werkingsgebied uitgebreid met de steden:

Al de beslissingen worden genomen door de Raad van Bestuur.

Wat doen we?

Een van de hoofdtaken van het Sociaal Verhuurkantoor is kwalitatief, betaalbare woningen op de private huurmarkt huren en deze doorverhuren aan sociaal kwetsbare huurders. Betaalbaar in die zin dat onze huurprijzen lager liggen dan de huurprijzen op de private huurmarkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een huursubsidie te verkrijgen.

Naast huisvestiging wordt ook aandacht besteed aan huurdersbegeleiding.

Dit houdt in dat onze huurders worden bijgestaan in het naleven van hun rechten en plichten die voortvloeien uit het huurcontract.

Wij houden ook rekening met uw privacy. Meer info vind je hier.