Wie zijn we?

Op 28 september 2006 gingen we van start met onze vzw.
Het SVK werd vanaf 1 mei 2007 erkend en gesubsidieerd door
Wonen Vlaanderen.

SVK Hageland vzw is opgericht vanuit vier OCMWs, namelijk:

Sinds 2009 is onze samenwerking van OCMW’s uitgebreid met een vijfde OCMW, namelijk:

Al de beslissingen worden genomen door de Raad van Bestuur.

Wat doen we?

Een van de hoofdtaken van het Sociaal Verhuurkantoor is kwalitatief, betaalbare woningen op de private huurmarkt huren en deze doorverhuren aan sociaal kwetsbare huurders. Betaalbaar in die zin dat onze huurprijzen lager liggen dan de huurprijzen op de private huurmarkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een huursubsidie te verkrijgen.

Naast huisvestiging wordt ook aandacht besteed aan huurdersbegeleiding.

Dit houdt in dat u bijgestaan wordt in het naleven van uw rechten en getraind wordt in het naleven van uw plichten die voortvloeien uit het huurcontract.

Wij houden ook rekening met uw privacy. Meer info vind je hier.

Nieuws

Op 1 april ging onze coordinator, Jacqueline Merckx, op pensioen. Zij werd vervangen door Inge Troch.

Van 22 tot 31 mei 2017 zijn we gesloten omwille van de verhuis van onze kantoren. Vanaf 1 juni 2017 zijn we terug bereikbaar op ons nieuw adres: Staatsbaan 152 te 3460 Bekkevoort. Vanaf dan hebben we ook nieuwe telefoonnummers en mail adressen. Deze zullen hier terug te vinden zijn van zodra ze gekend zijn.